دلم میخواهد....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من دلم میخواهد ‎
باتو به سرزمین احساسم سفرکنم‎
برایت عاشقانه بسرایم وتو ‎
مست ازاین عشق ‎
خیره به چشمانم ‎
دستانم را بگیری‎
و بابوسه ای ‎
شعری تازه برلبانم بسرایی‎
من دلم میخواهد ‎
من باشم و توباشی و عشق ‎
ودیگرهیچ‎

/ 1 نظر / 22 بازدید
mostafa

دستان تو... گرمترييينننن تصميمي ست که براي هميشه گرفته ام.......